MårtenssonLindblom Konsult AB

Företaget startades 2018 och ägs av makarna av Carl Lindblom och Lisa Mårtensson för att ge stöd till företag som verkar inom livsmedelssektorn t.ex. Industrier, butiker, restaurang, bageri och café. Vi har 35 års erfarenhet från livsmedelsbranschen och har en bred kompetens inom området med ett stort nätverk av samarbetspartners.

Vi har sedan starten utvecklats och tillhandahåller nu även utrustning för effektivisera kyl och fryseffekten i all typer och storlekar. Detta för att spara el och undvika kondens, mögelpåväxt och oförutsedda driftstopp.


Kunskapen om förebyggande skadedjurskydd är en naturlig del i livsmedelssäkerheten, vi utför riskanlyser och tillhandahåller materiel för att skapa ett starkt förebyggande skydd. 

Företaget tillhandahåller även utbildningar och verkar som ett stöd vid ansökningar av tillstånd för att bedriva försäljning av livsmedel mm