Kondensfilter

  • Kondensfilter optimerar kyleffekten och skapar en jämnare temperatur i kylar, frysar, kylrum & frysrum i alla typer och storlekar. 
  • Filtren minskar isbildningar, frost &mögelbildning samt minimerar risken för kondensbildning på kyl/frysaggregat.
  • Detta innebär i sin tur lägre serviceintervaller, lägre energiåtgång och håller nere underhållskostnaderna. Produkterna får längre hållbarhet och håller sig fräscha längre.
  • I vårt åtagande ingår installation, funktionskontroller samt byte vid service och torkning av filter.