Livsmedelssäkerhet & Förebyggande skadedjurskydd

Livsmedelssäkerhet

 • Framtagande av dokumentation
 • Revisioner & Inspektioner
 • Lokalens utformning
 • Stöd vid myndighetskontaker
 • Utvärdering av företagets befintliga avtal
 • Stöd vid upphandling av tjänster

 • Förebyggande skadedjursskydd

  • Riskanlyser
  • Inspektioner
  • Förebyggande materiel
  • Trendanalyser
  • Rådgivning